Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling gasopslag Bergermeer 2023

Consultatie gesloten Openbare orde en veiligheid

In het kort

In het belang van het borgen van de gas- en energieleveringszekerheid en gezien de volatiele en onzekere situatie op de gas- en energiemarkt is het essentieel dat de Europese seizoensgasopslagen voldoende gevuld worden gedurende het injectieseizoen.

Onder normale marktomstandigheden worden seizoensopslagen gedurende maanden april tot en met oktober (injectieseizoen), wanneer de gasprijzen lager zijn, gevuld en wordt er gas uit de opslagen verkocht tijdens de maanden november tot en met maart (productieseizoen), als de gasprijzen hoger zijn. Het positieve verschil tussen de inkoop (zomer) en verkoop (winter) prijs, de zogenaamde zomer/winter spread, dekt in dit geval de kosten van gasopslag en levert doorgaans voldoende op om winstgevend te zijn.

Begin 2022 was de situatie echter omgekeerd: Als gevolg van hoge gasprijzen en de volatiliteit en onzekerheid op de gasmarkt waren de zomerprijzen hoger dan de verwachte winterprijzen. Dit had tot gevolg dat er geen commerciële prikkel was voor partijen om gas op te slaan in gasopslagen: het risico van een negatieve zomer/winter spread en dientengevolge het risico van grote financiële verliezen  zorgde ervoor dat marktpartijen geen capaciteit boekten in gasopslagen of, voor zover deze capaciteit wel geboekt was, deze niet vulde.

Deze subsidieregeling beoogt het vullen van de gasopslag Bergermeer in lijn met de wens van de Tweede Kamer (90%) en regelgeving ingediend door de Europese Commissie om tot bepaalde vuldoelen te komen. Daarbij draagt de regeling bij aan het borgen van de gas- en leveringszekerheid door marktpartijen te stimuleren te vullen.

Uw reactie

Deze consultatie staat open voor reacties van 4 tot en met 11 april 2023. Deze consultatietermijn is korter dan gebruikelijk vanwege de injectieperiode bij gasopslag Bergermeer (vanaf 1 april) en omdat er een goedkeuringsprocedure loopt bij de Europese Commissie. De goedkeuring heeft als doel om de capaciteithouders voldoende ruimte te geven qua aantal vuldagen.

Reacties op deze consultatie12 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties