Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Deltalinqs Climate Program (E. Kromwijk)
Plaats Rotterdam
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Reactie Deltalinqs op de samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen (en op de doelgroep van de regeling):

Deltalinqs ziet graag dat deze subsidieregeling ook gebruikt kan worden door de overslagsector in de havens. Terminal operators staan net als bouwers voor de uitdaging uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen.

Wij zien dan ook graag dat terminalequipment en -voertuigen toegevoegd worden aan de lijst van machines die voor subsidie in aanmerking komen. Denk hierbij in elk geval aan: AGV’s, straddle-carriers, reach-stackers, empty handlers, (vork)heftrucks en terminal trekkers. Daarnaast is aanwezigheid van laadinfrastructuur een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar zero emissie machines, wat zich op dit moment nog in de pre-commerciële fase bevindt. Denk hierbij aan laadstations om voertuigen en machines te kunnen opladen en aan batterijen die nodig zijn als aanvulling op de laadstations, omdat niet altijd alle machines tegelijk aan de laadpaal kunnen worden geladen. Ook walstroom zou meegenomen kunnen worden.

Indien gewenst kunnen wij onze gewenste uitbreiding van de regeling naar de overslagsector in de havens verder specificeren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht