Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam BESIX Nederland (S.L.L. Gijezen)
Plaats Dordrecht
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
• De regeling dient het mogelijk te maken om als buitenlandse rechtspersoon (EU) die in meerdere landen gevestigd is en ook een onderneming bedrijft in Nederland, subsidie aan te vragen, ten behoeve van haar Nederlandse activiteiten.
• De looptijd van de verplichting om het materieel waarvoor subsidie werd verleend in te zetten voor de onderneming welke de subsidie heeft gekregen, dient proportioneel te zijn aan de aangevraagde subsidie en de looptijd van bouwprojecten.
• De regeling dient het mogelijk te maken dat tijdelijke ondernemingen zoals bouwcombinaties de rechten over kunnen dragen aan een andere tijdelijke onderneming ten behoeve van een ander bouwproject.
• EUR 270 miljoen proportioneel verdelen over de looptijd van de regeling is onzes inziens onvoldoende om de targets van emissiereductie te behalen in 2030. Wij pleiten voor minimaal EUR 50 miljoen in 2022, verdeeld in EUR 25 miljoen voor werktuigen, EUR 15 miljoen voor voertuigen, EUR 10 miljoen voor innovatie. En daarnaast de mogelijkheid tot verruimen, indien het plafondbedrag snel is bereikt.
• De formule voor het bepalen van de subsidie voor een werktuig met accu, levert voor bepaalde werktuigen een te laag subsidiebedrag op, om 40% of 50% (MKB) van de meerkosten af te dekken. De regeling dient het mogelijk te maken dat 40% of 50% van de meerkosten subsidiabel is, vermits aantoonbaar.
• Het plafondbedrag van EUR 200.000 per bouwmachine dient te worden verhoogd naar minimaal EUR 500.000 om de aanschaf van zware machines niet onmogelijk te maken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht