Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (E Lunenborg)
Plaats Alkmaar
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Bij de aanschafsubsidie is het enkel mogelijk om subsidie te verkrijgen voor de aanschaf van een bouwmachine en niet voor een tankinstallatie. In het geval van de toepassing van waterstof op de bouwplaats zijn er echter ook hoge kosten voor de tankinstallatie. Aangezien het voor een bouwmachine vaak niet mogelijk of niet wenselijk is om naar een waterstoftankstation langs een snelweg te rijden, is het wenselijk om de mogelijk tot aanschaf of lease van een tankinstallatie mee te nemen in de subsidie mogelijkheden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht