Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) (Drs. Ing. J.C. Uittenbogaard)
Plaats Hooglanderveen
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
In bijgevoegd document vindt u de reactie van Cumela Nederland, N. Willemsen, A. de Swart (kenmerk B/100898), op de Internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.
Namens Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra en haar gehele brede achterban (circa 1.100 MKB-ondernemingen in Burger- en Utiliteitsbouw, Gespecialiseerde Aannemerij en Infra/GWW) verklaren wij dat ook de belangen van onze achterban is verwoord in de reactie van Cumela zoals hierboven genoemd en als bijlage meegezonden. Cumela heeft deze reactie in samenwerking en samenspraak AFNL opgesteld.

Bijlage