Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Buijtenhuis Nijkerk BV (Dhr. R. Buijtenhuis)
Plaats Nijkerk
Datum 14 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Wij als bedrijf (Buijtenhuis Nijkerk BV) hebben 2 volledig elektrische roterende verreikers aangeschaft, van het merk Manitou, om emissieloos te kunnen werken op de bouwplaats. Dit betreft een investering van € 635.000,--. De meerprijs voor elektrisch t.o.v. een standaard machine is ongeveer de helft. In onze ogen is € 20 miljoen euro in 2022 (en 270 miljoen tot 2030) echt véél te weinig voor het aantal machines wat vervangen moet worden. Met signalen die ik om mij heen hoor is de pot van € 20 miljoen vrijwel direct leeg, en grijpen heel veel ondernemers naast de subsidie. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand; de één krijgt subsidie (tot wel 40% van de meerprijs) de ander niet. Degene met subsidie kan tegen een veel lagere kostprijs gaan werken. De regeling is veel te krap, ik verwacht dat er maar ca 60 bedrijven gebruik kunnen maken. Dit stimuleert totaal niet om emissieloos te gaan werken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht