Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Nederlands Subsidie Instituut B.V. (Erwin Seinen)
Plaats Rijssen
Datum 6 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Als een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de MIA wordt 11,15% tot een maximum van € 200k in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Bij het indienen van de aanvraag is nog niet bekend of er een verklaring wordt afgegeven. Omdat je pas na het indienen van de SSEB-aanvraag de verplichting mag aangaan en ook pas daarna een MIA-aanvraag kunt indienen, is het niet handiger om het eventuele MIA-voordeel in mindering te brengen bij het indienen van het verzoek tot vaststellen van de SSEB-subsidie?