Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs

Deze subsidieregeling maakt in combinatie met het Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs de experimenten vraagfinanciering in het hoger onderwijs mogelijk, in het kader van leven lang leren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2015
Einddatum consultatie 24-08-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het mogelijk maken van de experimenten vraagfinanciering

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bekostigde en niet-bekostigde hogescholen kunnen aanvragen indienen om mee te doen met de experimenten vraagfinanciering.

Verwachte effecten van de regeling

Met de experimenten vraagfinanciering wordt het mogelijk te komen tot een vraaggerichter en flexibeler deeltijd onderwijsaanbod, dat meer aansluit bij de behoeften van studenten/werkenden.

Doel van de consultatie

Partijen kunnen reageren op de regeling. Reacties zullen worden gebruikt om de regeling te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op de gehele regeling reageren. De belangrijkste vormgevingsaspecten van de regeling zijn eerder beschreven in de brief van 26 juni 2015 aan instellingen en de Tweede Kamer.

Meer informatie