Wijziging SVOH

Reactie

Naam ADvies en Avontuur voor duurzaam wonen - voedsel - aarde (amcm van dortmont)
Plaats Nijmegen
Datum 23 november 2022

Vraag1

Hoe beoordeelt u de wijzigingen van de SVOH?
Beste EU, kamerleden, kabinet, provincies, gemeenten, belangenorganisaties, banken, consumenten en media,

>> Wilt u aub onderstaande verwerken in uw beleid, publiceren en of mij uitnodigen voor een interview/ presentatie?


Plan Weer Weerbaar Duurzaam Sociaal NL

Steeds meer gemeenten promoten in Warmtevisies, voor gebouwen een water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron. Dat heeft 30% minder stroomverbruik dan "de" lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen (bron: Bureau Controle Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen, berekeningen met Heat-Box en verbruiksgegevens eigenaren).

Consumenten en bedrijven, plaats die Energieneutrale water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron, omdat het door lager stroomverbruik en minder onderhoud de laagste totaalkosten heeft (ventilator-luchtbron hoeft na 10 jaar niet vervangen te worden).
Een PVT-paneel maakt aan de voorkant van licht (Photo) stroom (Volt). Aan de achterkant zit een radiateur die warmte uit buitenlucht haalt (aero Thermie). Dit werkt ook in donker en bij kou, doordat er glycol door buizen met lamellen wordt gepompt en doordat lucht van nature van koud naar warm stroomt.

Met PVT-installaties op woningen, sporthallen, ziekenhuizen, kantoren, industrie etc zijn er minder problemen op stroomnet.
En 2-3x minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig in Regionale Energie Strategieën (RES) dan de 35 TWh die zijn berekend in het Klimaatakkoord 2019. Consumenten protesteren nu al tegen vergunde zonstroomakkers en windmolens, laat staan tegen 2x de oppervlakte van De Veluwe aan zonstroomakkers wat nog gepland is vanuit Nationaal Programma RES.
Met minder zonstroomakkers kan landbouw wél extensiveren en Nederland voeden, zonder stikstofprobleem Christianne van der Wal (bron: Planbureau Leefomgeving 2017, Meino Smit 2020, JW Erisman 2021)

Rob Jetten, Hugo de Jonge, zeg overal eerlijk dat water-water-warmtepomp met PVT-panelenbron €1400 meer subsidie krijgt van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als gebouweigenaren stapsgewijs willen investeren kan dat beginnen met hybride water-water-warmtepomp met 3 PVT-zonpanelenbron bij een gasketel. Later komt er dan een buffervat bij voor warm tap- en douchewater. En weer later 5 PVT-panelen en extra module bij de water-water-warmtepomp, zodat de gasketel weg kan.


Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten, Ad van Dortmont

Bijlage