Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SVVE

Huisvesting

In het kort

De Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen (hierna: verenigingen) om hen te stimuleren hun gebouwen te verduurzamen. De SVVE zal ingaan op 1 januari 2023 en op termijn de SEEH gaan vervangen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-arm zijn. Deze duurzame transformatie vraagt ook om investeringen in de verduurzaming van woningen. Daarom heeft deze regeling als doel verduurzaming te stimuleren in gebouwen van verenigingen, door subsidie te verstrekken voor:

 • advisering omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
 • advisering omtrent het plaatsen van oplaadpunten;
 • investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
 • investeringen in duurzame warmtetechnieken;
 • investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet.

De regeling bestaat uit twee onderdelen: adviezen en maatregelen. Een aanvraag kan bestaan uit één of beide onderdelen.

Advies

Het advies bestaat uit energieadvies of oplaadpuntenadvies. De subsidie hiervoor is achteraf aan te vragen en de VvE ontvangt hiervoor maar eenmaal subsidie. Het energieadvies bestaat uit de volgende 3 varianten:

 • Energieadvies
 • Energieadvies en procesbegeleiding (inclusief een besluit van de Algemene Leden Vergadering van de betreffende vereniging dat men 2 maatregelen gaat uitvoeren in de komende 5 jaar) 
 • Energieadvies in combinatie met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma (DMJOP). In het DMJOP zijn 2 maatregelen in de komende 10 jaar ingepland en eventueel procesbegeleiding. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor bouwbegeleiding in combinatie bij het zeer energiezuinig pakket. De voorwaarden en criteria staan in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 9.

Maatregelen

Het onderdeel maatregelen bestaat uit de volgende mogelijke maatregelen. Subsidie voor deze maatregelen dient vooraf aangevraagd te worden:

 • 1 isolerende maatregel (ongeveer 15% subsidie) en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen;
 • 1 duurzame warmteoptie (warmtepomp of zonneboiler) of een centrale warmteaansluiting (ongeveer 30% subsidie) en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen;
 • 1 of meer isolerende maatregel en 1 of meer duurzame warmteoptie (warmtepomp of zonneboiler) en/of een centrale warmteaansluiting (ongeveer 30 % subsidie) en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen; 
 • 2 of meer isolerende maatregelen (max ca. 30 % subsidie) en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen;
 • 1 of meer duurzame warmteoptie(s) en een centrale aansluiting op een warmtenet (max ca. 30 % subsidie) en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen;
 • 2 verschillende duurzame warmteopties en eventueel aanvullende energiebesparende maatregelen; 
 • Zeer Energiezuinig Pakket (integraal pakket inclusief bonus), eventueel bouwbegeleiding, eventueel 1 of meer duurzame warmteopties of een centrale warmteaansluiting en de eventueel resterende aanvullende energiebesparende maatregelen. 

Een vereniging kan eenmaal subsidie ontvangen per maatregel.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie9 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties