Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. gebruik netwerkinterne nummers

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van hoofdstuk 4 (Nummerbeleid en nummerbeheer) van de Telecommunicatiewet, in verband met het gebruik van netwerkinterne nummers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2014
Einddatum consultatie 21-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van dit wetsvoorstel is versterking van de samenhang tussen hoofdstuk 4 (Nummerbeleid en nummerbeheer) van de Telecommunicatiewet en nummerplannen. Met dit wetsvoorstel wordt het gebruik van netwerkinterne nummers ingebed in het bestaande wettelijke kader voor het gebruik van nummers.
De voorgestelde wetswijziging wordt om procestechnische redenen apart geconsulteerd en zal na deze consultatie worden toegevoegd aan de Verzamelwet wijziging Telecommunicatiewet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van openbare en niet-openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en zakelijke gebruikers van deze diensten.

Verwachte effecten van de regeling

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten of de inhoudelijke nalevingskosten. Er zijn enkele positieve bedrijfseffecten.

Doel van de consultatie

Verwerven en in kaart brengen van reacties op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Meer informatie