Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 30 december 2023

Vraag1

Graag uw reactie op het ontwerpbesluit.
Op zich logisch dat er ter bescherming van de financiële gezondheid van de betrokken bedrijven een maximum wordt bepaald voor hun aansprakelijkheid. Maar als een gemelde schade uitsluitend op die grond niet (geheel) wordt vergoed, is daarmee gezegd dat het niet in de haak is als de claimende partij zelf voor (een deel van) die schade opdraait.

De regel waar de vergoeding NIET vandaan hoeft te komen zou dus moeten worden aangevuld met een regel waar de vergoeding dan WEL vandaan moet komen. In dit geval lijkt het mij voor de hand liggen dat de samenleving als geheel solidair is, dus dat de overheid bijspringt. Dus: na een terroristische aanslag moeten de luchthavenexploitanten en luchtvervoerders wel degelijk alle terechte claims vergoeden, maar het meerdere boven (momenteel) USD 1,5 miljard mogen ze declareren bij de overheid.

Terzijde: waarom is dit besluit tijdelijk? Ook als de kans op een aanslag in de toekomst verwaarloosbaar wordt geacht, is het een beetje dom om onvoorbereid te zijn als het, tegen de verwachting in, toch gebeurt. Het besluit t.z.t. intrekken is zoiets als de veiligheidsgordels uit een auto verwijderen omdat de omstandigheden (veiligheidsrisico’s, medische mogelijkheden om iemand na een ongeval op te lappen) het gebruik van veiligheidsgordels niet langer "rechtvaardigen".