Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amstelveen
Datum 3 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Voor ieder kind zou passend onderwijs heel fijn zijn. Maar dat kan alleen als je onderkend dat het onderwijs systeem voor bepaalde groepen kinderen niet toereikend is. Hoe ga je oplossingen vinden voor die kinderen die niet in het huidige systeem passen. Want geen enkele ouder stuurt zijn kind bewust zonder opleiding de maatschappij in.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
Dit gaat niet werken omdat er fundamenteel niets veranderd aan het onderwijs systeem. Op de scholen is eigenlijk bijna niemand voldoende toegerust op zorg leerlingen. Het ontbreekt aan kennis en weten hoe te handelen. Laat onderwijs en scholing meer samen opgaan en samenwerken. En niet de grote zorgfabrieken, maar juist de meer persoonlijke en specifieke aanpak. Compleet aangepast aan de unieke behoeftes van dat kind.

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Het zijn mooie tekst, maar niet specifiek. Het is niet voldoende onderbouwd. De groepen kinderen zijn onvoldoende gespecificeerd. De groep kinderen die door school ziek worden is helemaal niet terug te vinden. Ook is er niet gesproken over de gelden die dan beschikbaar zouden moeten worden of wie die zorg moet gaan bieden.

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Ik denk dat ze prima kunnen registreren, maar dat bied geen ruimte om de zorg te kunnen bieden die leerlingen nodig hebben. Zowel voor leerlingen met een hoger iq, die boven de middenmoot uitsteken, als voor de kinderen onder die middenmoot.

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
De hoeveelheid van verzuim is niet zo belangrijk. Waarom een kind verzuimd is veel belangrijker. Het gesprek moet gaan over het waarom. Daar ligt ook de mogelijkheid tot verandering van de situatie.

Vraag6

Welke categorie(ën) van redenen van afwezigheid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Er moeten groepen specifiek benoemd worden. Die groepen hebben namelijk allemaal een andere behoefte en aanpak nodig. Veel ouders zijn wanhopig en willen meewerken als zij achter de aanpak staan. Als er ruimte is voor het kind als individu. Belangrijke groep is vooral de kinderen die met een schooltrauma thuis zitten. Hoe ga je daar voorzieningen voor bieden en werken aan herstel op het tempo van het kind.

Vraag7

Welke verplichtende elementen in het verzuimbeleid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Er moet gewerkt worden aan samenwerking en niet aan optreden vanuit macht. Het moet gaan om leerrecht en niet om leerplicht. Vooral moet er gekeken worden naar hoe gaat zorg en onderwijs samenwerken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht