Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Belangengroep Onderwijsaffaire (P. de Blok van Gurp)
Plaats Sommelsdijk
Datum 10 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Welk doel probeert het ministerie van OCW hiermee te bereiken?
Alle kinderen aanwezig in een schoolgebouw of onderwijs voor alle kinderen? De leerplicht handhaven of het leerrecht omarmen?

Het terugdringen van verzuim los je niet op met het beter registreren.
Als de oorzaak van verzuim ligt in het feit dat het onderwijs niet aansluit bij het kind zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden in het huidige sterk verouderde onderwijssysteem. Leerkrachten moeten bij de scholing al veel meer uitleg krijgen over de neurodiverse breinen en geen ‘one size fits all’ onderwijs meer toepassen. Elk kind heeft maatwerk onderwijs nodig en dat is zeer moeilijk te realiseren.

Inclusief onderwijs bereik je niet met het registreren van verzuim maar vergt totale verandering van het systeem een mindset verandering van de mensen die het moeten uitvoeren en de gehele maatschappij!

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
Zolang er fundamenteel niets veranderd aan het onderwijssysteem gaat de voorgestelde maatregelen niets toevoegen maar zelfs het systeem nog stroperiger maken. Als je kinderen forceert aanwezig te zijn op een plek die niet passend is zorg je juist voor nog meer uitval. Niet passend onderwijs maakt kinderen letterlijk ziek, veroorzaakt trauma en uiteindelijk een hele grote kostenpost voor de maatschappij.

Creëren van maatwerkoplossingen waarin het kind gezien wordt en waar het kind zich op een veilige manier, in vertrouwen, kan ontwikkelen dan zal het verzuim vanzelf teruglopen.

Het beter registreren zal drang en dwang binnen het onderwijs laten toenemen!

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
De tekst is duidelijk, wat we mogen verwachten ook, alleen dit wetsvoorstel biedt geen oplossing voor het verzuim en de uitval/thuiszitters problematiek maar zal naar verwachting extra druk leggen op kinderen, hun ouders maar ook op de leerkracht en scholen.

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Scholen en het samenwerkingsverbanden zitten niet te wachten op extra administratieve taken. Bovendien gaat deze extra administratieve last weer ten koste aan de aandacht en begeleiding in de klas die leerlingen nodig hebben en werkt dus weer verzuim in de hand. Er zal vooral gekeken worden naar het ‘aanwezig zijn’ in de klas waardoor het belang en de behoefte van het kind ondergeschikt gemaakt wordt
Nog meer wet en regelgeving maakt het schoolsysteem alleen maar meer star en rigide.

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
Een dossier, of dit een zorgdossier, schooldossier of verzuimdossier is heeft de potentie het kind te achtervolgen. De informatie in een dossier is vaak niet adequaat en gekleurd door meningen i.p.v. feiten. Bovendien zorgt een dossier er niet voor dat het kind ‘ineens’ wel naar school gaat.

De oorzaak waarom het kind verzuimd is veel belangrijker.
Bovendien zijn leerplichtambtenaren niet opgeleid om deze informatie goed te interpreteren. Daar zal sowieso een inhaalslag gemaakt moeten worden. Een LPA is nu een BOA die de regeltjes van de wet controleert en handhaaft. Maar is niet gericht op leerrecht!

Een administratieve oplossing (verzuim beter registreren) waar een menselijke oplossing nodig is (Wat heb jij nodig om tot ontwikkeling te komen?) gaat ondanks alle goede wil hoe dan ook falen.

Vraag6

Welke categorie(ën) van redenen van afwezigheid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Dit is een sturende vraag en eigenlijk niet waar het om gaat.
Deze vraag zorgt voor afvinklijstjes en niet het maatwerk wat zo nodig is!

Maar als antwoord op de vraag;

- Verzuim door bore-out (veel HB-ers ervaren dat)
- Verzuim door burn-out (te lang op de tenen lopen in een niet passende schoolomgeving)
- Verzuim door gezondheidsklachten (veel chronisch zieke kinderen worden verplicht op school aanwezig te zijn)
- Verzuim door een opgelopen schooltrauma (niet passend onderwijs is traumatiserend)
- Verzuim door gebrek aan maatwerk (zie eerdere oorzaken)
- Verzuim door pestgedrag (zowel door leerkracht als mede scholieren)
- Etc. (Alle redenen waardoor kinderen nu thuis komen te zitten)

Kijk op de website van de Belangengroep Onderwijsaffaire en lees de ervaringsverhalen. www.onderwijsaffaire.nl/ervaringsverhalen

Vraag7

Welke verplichtende elementen in het verzuimbeleid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Geen enkele. Verplichtende elementen leiden tot drang en dwang met verstrekkende gevolgen voor het kind en het gezin.
Maatwerk moet de norm zijn. Zoek naar de oorzaak van het verzuim en ga vanuit daar de verbinding aan met het kind. Leerrecht moet voorop staan, niet de aanwezigheid op school. Leren kun je namelijk overal!

Verplichtende elementen zorgen voor dwang en drang en daar dient het verzuimbeleid verre van te blijven
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht