Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Sprang-Capelle
Datum 5 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Dan zullen leraren beter opgeleid moeten worden en er zal beter passend onderwijs geboden moeten worden aan kinderen die hoogbegaafd zijn of kinderen die tegen het leren aanlopen

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
Nee, want er word niet naar het kind zelf gekeken.

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Of er wel naar de behoefte van een kind word gekeken

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
nee, want scholen, samenwerkingsverbanden luisteren niet naar de ouders en het kind, met wat het kind nodig heeft.

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
niet

Vraag6

Welke categorie(ën) van redenen van afwezigheid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Dat school kinderen geestelijk kapot maakt, school maakt kinderen met een hoger IQ dom, waardoor ze aan zichzelf gaan twijfelen

Vraag7

Welke verplichtende elementen in het verzuimbeleid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
dat er meer naar de behoefte van een kind gekeken word
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht