Wijziging tijdelijk besluit postbezorgers 2011

In het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 is bepaald dat een postvervoerbedrijf met 80% van de postbezorgers die hij inzet voor zijn postvervoer een arbeidsovereenkomst moet zijn aangegaan. Op dit uitgangspunt bestaan een paar uitzonderingen, waaronder de uitzondering dat bij cao kan worden afgeweken van het minimumpercentage van 80%. Met het wijzigingsbesluit komt de uitzondering voor postvervoerbedrijven die via cao afwijken van het minimumpercentage te vervallen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-07-2015
Einddatum consultatie 11-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het tijdelijk besluit postbezorgers 2011 heeft als doel de sociale partners te ondersteunen bij de totstandkoming van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden door ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst de dominante contractvorm in de postsector wordt. In de praktijk is gebleken dat een beduidend lager percentage dan het minimum van 80% wordt gehanteerd, door gebruik te maken van de uitzondering dat bij cao kan worden afgeweken. Hierdoor wordt de doelstelling om tot sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden te komen ondergraven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling raakt postbezorgers en postvervoerbedrijven met een omzet van meer dan € 2 miljoen per kalenderjaar, die met minder dan 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting veroorzaakt deze wijziging een toename in de inhoudelijke nalevingskosten voor postvervoerbedrijven die met minder dan 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. Die bedrijven zullen na de wijziging niet meer van de uitzondering gebruik kunnen maken en zullen er dus voor moeten zorgen dat ze arbeidsovereenkomsten sluiten met minimaal 80% van de postbezorgers die post voor ze bezorgen.

Doel van de consultatie

Dit besluit zal naar verwachting effect hebben op één of enkele partijen die boven de omzetgrens van €2 miljoen zitten en momenteel een lager percentage arbeidsovereenkomsten hanteren dan 80%. Aangezien het hier gaat om specifieke kosten waar alleen marktpartijen inzicht in hebben worden deze kosten, in overleg met marktpartijen, tijdens de consultatieperiode nader in kaart gebracht.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is reactie mogelijk.

Meer informatie