Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Gouda
Datum 22 juli 2022

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-Algemene Maatregel van Bestuur en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Per definitie wordt / dient een IVA-uitkering alleen (te worden) toegekend aan personen niet geen duurzame restcapaciteit tot werken meer hebben. Verbetering van de belastbaarheid wordt niet meer verwacht. Als een persoon (later) toch duurzaam tot werken in staat zou zijn, is de IVA-uitkering (destijds) dus ten onrechte verstrekt en dient deze (na herbeoordeling) te worden beëindigd en eventueel te worden omgezet in een tijdelijke WGA-uitkering. De betreffende persoon kan dan een beroep doen op de vigerende ondersteuning / begeleiding bij het vinden van passende arbeid, die voor (ex-) WGA-gerechtigden al bestaat (afhankelijk van de dan actuele restverdiencapaciteit).
Aparte wetgeving voor IVA-gerechtigden is dus overbodig!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht