Subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars

Reactie

Naam Gemeente Amsterdam (O Zaouini)
Plaats Amsterdam
Datum 27 mei 2024

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. We zijn in het bijzonder benieuwd naar uw mening over de volgende vragen:
1. Gaat de subsidie helpen bij het versneld realiseren van het project?
2. Wat is uw mening over het maximaal aantal touringcars per aanvrager?
3. Wat is uw mening over de definitie (afbakening) van de touringcar zonder uitstoot (zie concept regeling, artikel 1.1)?
1. De gemeente Amsterdam verwacht dat de subsidie een stimulerend effect zal hebben. De verwachting is dat de subsidie batterij-elektrische touringcars financieel toegankelijker zal maken en een stimulerend effect zal hebben op de productie van batterij-elektrische touringcars, doordat de vraag naar batterij-elektrische bussen zal toenemen.

2. De gemeente Amsterdam zet vraagtekens bij het aantal aanvragen die touringcarbedrijven (zonder concessie) kunnen doen in 2024. Heeft dit te maken met de verwachting dat de eerste batterij-elektrische touringcars pas later verschijnen op de markt?

3. Gemeente Amsterdam begrijpt de focus op batterij-elektrische touringcars in de subsidieregeling. Amsterdam verwacht dat de ontwikkeling van batterij-elektrische touringcars sneller zal gaan dan touringcars op waterstof. De gemeente houdt hierbij rekening met de hoge prijs van waterstof per kilo. De gemeente sluit echter niet uit dat hier in de toekomst verandering in komt en zal hier de komende jaren op anticiperen. Het is in dat licht daarom mooi om te zien dat er ook een subsidieregeling is vanuit het rijk voor touringcars op waterstof.

Aanvullende opmerkingen en vragen:
- De gemeente Amsterdam wil het Rijk erop attenderen dat er touringcarbedrijven zijn waarover wordt gecommuniceerd dat zij met een OV-concessie rijden, terwijl dit in werkelijkheid een ontheffing is. De gemeente beschouwt deze bedrijven nog steeds als touringcarbedrijven en verwacht dat er een ongelijke situatie zal ontstaan als deze bedrijven voor meer bussen subsidie mogen aanvragen dan andere touringcarbedrijven.
- In het licht van Artikel 1.12 Verplichtingen subsidieontvanger leeft bij de gemeente de vraag of de touringcar waar subsidie voor wordt aangevraagd al op kenteken moet staan? Zo ja, houdt het Rijk er dan rekening mee dat de aanvrager tijdens de aanvraag waarschijnlijk nog niet in bezit is van de touringcar en dus nog niet over kentekengegevens beschikt?