Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hasselt
Datum 17 april 2022

Vraag1

Wilt u reageren op dit wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geachte ministers,
Op 21 maart 2018 was er een raadgevend referendum over de Wiv2017. Hierin gaf een meerderheid aan tegen de ongerichtheid van bevoegdheden als het sleepnet te zijn. Naar aanleiding van dit referendum was de regering verplicht de wet te heroverwegen. Vervolgens zijn enige aanpassingen gedaan. Onder andere dat ongerichte interceptie zo gericht mogelijk moet plaatsvinden en het delen van deze data met buitenlandse diensten alleen mag voor landen waarvoor een wegingsnotitie is opgesteld.
In dit nieuwe wetsvoorstel mogen de AIVD en de MIVD meer en makkelijker hacken/slepen. Het op grote schaal afluisteren van internet verkeer wordt ‘gelegaliseerd’. Toezeggingen en toevoegingen, na het referendum van 2018, aan de huidige wet sneuvelen in het nieuwe wetsvoorstel. De uitslag van het referendum lijkt (opnieuw) genegeerd te worden.
Een forse uitbreiding van de bevoegdheden van AIVD en MIVD leidt niet tot een betere en veiliger samenleving. Integendeel. Orwell heeft in 1949 zijn boek ‘1984’ gepubliceerd waarin een overheid het vrijwel volledige doen en laten van haar onderdanen tracht te controleren. Indertijd moeilijk voorstelbaar maar met behulp van de moderne technieken komt ‘Grote Broer’ steeds dichterbij. Dat is iets wat we in een onze samenleving niet moeten willen. Het bespioneren van onschuldige burgers betekent de teloorgang van onze burgerrechten.
Ik verzoek u dringend om de verdere uitvoering van de “Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma” stop te zetten. Ga in over leg met het College voor de Rechten van de Mens, Bits of Freedom en wetenschappers als Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans en Mr. Sophie Harleman (Universiteit Utrecht), Prof. dr. Bart Jacobs en Mr. drs. Rowin Jansen (Radboud Universiteit) om tot een nieuw wetsvoorstel te komen.
Met vriendelijke groeten,