Toekomst DVB-T

Peiling naar de marktbehoefte aan diensten te leveren via aardse digitale omroepzendernetwerken voor televisie (DVB-T)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2014
Einddatum consultatie 28-07-2014
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De DVB-T vergunningen lopen op 31 januari 2017 af. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van het spectrum en streeft er naar zo vroeg mogelijk in 2015 beleid te hebben ontwikkeld over de eventuele (her)uitgifte van het betreffende spectrum.

Het betreft in onderhavige situatie een marktpeiling, (nog) geen regeling of beleidsnota.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huidige DVB-T vergunninghouders, omroepen, beheerders van omroepzendernetwerken en andere infrastructuurbeheerders, wholesaleaanbieders van DVB-T diensten, aanbieders van draadloze microfoon- en reportageverbindingen, andere potentieel geïnteresseerde marktpartijen, consumenten

Verwachte effecten van de regeling

Het betreft nog een marktpeiling. Verwezen wordt naar het document te vinden onder de tab Documenten.

Doel van de consultatie

Doel van marktpeiling is inzicht te verkrijgen in de behoefte c.q. belangstelling in de markt voor het leveren van diensten via aardse digitale omroepzendernetwerken voor televisie na 2017.
De resultaten van deze peiling dienen als input voor het door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te ontwikkelen beleidsvoornemen. Dit beleidsvoornemen zal in ontwerp-vorm uiterlijk het vierde kwartaal van 2014 (streven) formeel ter consultatie aan de markt worden aangeboden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Geïnteresseerde partijen kunnen reageren op de vragen die onder de tab Vragen zijn geformuleerd. Deze vragen staan ook in het document onder de tab Documenten.

Meer informatie