Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB en ministeriële regeling voor de toets anderstalig onderwijs

Consultatie gesloten Onderwijs en wetenschap

In het kort

De AMvB toets anderstalig onderwijs en de ministeriële regeling procedurele voorschriften voor de toets anderstalig onderwijs zijn onderdeel van de lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans. Met dit wetsvoorstel voert de regering maatregelen in om een duurzame balans voor internationalisering van ons hbo- en wo-stelsel te bewerkstelligen, daarbij oog hebbende voor de maatschappelijke voor- en nadelen, en om het Nederlands als taal in het hbo en wo te behouden en te versterken.

Met de AMvB wordt nader invulling gegeven aan de criteria van de toets anderstalig onderwijs, waarmee duidelijk en meetbaar omschreven wordt wanneer het anderstalig aanbieden van associate degree- en bacheloronderwijs als doelmatig geacht wordt, voor zowel het bestaande anderstalige onderwijsaanbod als het nieuwe anderstalige onderwijsaanbod. De regeling beoogt de procedurele voorschriften vorm te geven.

Reacties op deze consultatie37 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties