Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haulerwijk
Datum 12 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een Regeling over opslag en vervoer.

Wij zijn het niet eens met de compensatie die de overheid biedt m.b.t. het tijdelijke vuurwerkverbod. Hier hebben wij de volgende argumenten voor:
Niet alleen de laatste dagen, maar het hele jaar zijn wij werkzaam met vuurwerk. Hierdoor maken wij veel kosten die op dit moment niet gecompenseerd worden door de overheid. Zo bespreken wij in de zomermaanden met verschillende leveranciers de bedrukkingen van de vuurwerkfolders. Deze worden vervolgens in november al gedrukt en eind november afgeleverd om verstuurd te kunnen worden. De kosten van de drukker en leverancier worden gewoon gefactureerd.
Daarnaast zitten wij ook met de verplichtingen die de overheid heeft opgedragen om een sprinklerinstallatie in de bewaarplaatsen van het vuurwerk te hebben. Deze installaties moeten ieder jaar verplicht onderhoud ondergaan en verplicht getest en gekeurd worden.
Wij zijn een bedrijf dat alleen de omzet uit vuurwerk haalt. De kosten die hierbij gepaard gaan zijn onder andere: Bunkers huren, jaarlijkse controles, personeel, verzekeringen, gas, water, licht, ICT-systemen en natuurlijk voorraad inkopen die momenteel al twee jaar staat opgeslagen zonder dat wij hier winst op hebben kunnen behalen.
Een gezond bedrijf wil investeren om te ontwikkelen en te groeien, iets wat wij tot het eerste tijdelijke verbod ieder jaar hebben kunnen realiseren. Deze mogelijkheid wordt ons nu al twee jaar ontnomen, waardoor onze ontwikkeling stilstaat en de waarde van ons bedrijf afneemt. Bovendien hebben wij onze buffers zien verdampen om de daadwerkelijke kosten te betalen en het terugbetalen van klantenorders.
Volgens de overheid wordt er ruimhartig gecompenseerd. Echter, als je alles bij elkaar optelt, is de compensatie slechts een fractie van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Buiten onze verantwoordelijkheden en risico’s om worden wij geconfronteerd met een situatie die enorme impact heeft op ons bedrijf. Waar veel sectoren schade lijden door Corona, is de vuurwerkbranche de enige sector die al twee jaar lang geen enkele mogelijkheid heeft gekregen om hun legitieme business te kunnen uitvoeren. Wij vinden dan ook dat compensatie voor het extra werk, bijbehorende kosten en het verlies wat een onderneming lijdt als gevolg van het door de overheid ingevoerde tijdelijke vuurwerkverbod op zijn plaats is.