Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod Covid19 detailhandel 2

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Sprundel
Datum 22 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een Regeling over opslag en vervoer.

Helaas zijn we dit jaar voor het 2e jaar wederom geconfronteerd met een vuurwerkverbod. Dit jaar kwam dit verbod aanzienlijk later dan het voorgaande jaar. Gevolg hiervan is dat nagenoeg alle voorbereidingen voor de vuurwerkverkoop voor het seizoen 2021/2022 (o.a. drukken folders, huur kassasysteem met bijbehorende programmatuur, inrichten en updaten website, opzetten promotie-akties) al getroffen waren met de hiermee gepaard gaande kosten. Deze liggen dan ook aanzienlijk hoger dan voorgaand jaar en worden absoluut niet gedekt door het beoogde bedrag van € 4500 binnen de regeling als dekking voor de vaste kosten. Naast deze kosten hebben we jaarlijks onze vaste kosten voor keuring en onderhoud van de installatie; daarnaast hebben we afgelopen jaar onze 5-jaarlijkse herkeuring van de installatie moeten laten doen met alle kosten van dien.

Het is in dit licht dan echter wel zeer frustrerend te moeten constateren dat er afgelopen jaar, ondanks het vuurwerkverbod, al ruim voor de jaarwisseling massaal vuurwerk in het buitenland is gekocht en hier vervolgens door de overheidsdiensten ook niet of nauwelijks actief op gehandhaafd is. Dit alles met alle onveilige situaties van dien (o.a. voor wat betreft opslag, type vuurwerk etc). Daarnaast wakkert dit de maatschappelijke discussie rondom het al dan niet behouden van deze traditie alleen maar aan.

Als legaal verkooppunt missen wij nu voor het 2e jaar op rij een belangrijk deel van onze inkomsten, maar worden door het (late) overheidsingrijpen wel geconfronteerd met een forse kostenpost, welke slechts voor een zeer beperkt deel door de beoogde regeling wordt vergoed. Wij pleiten dan ook minimaal voor een hogere basisvergoeding, die in ieder geval alle extra kosten die we voor de voorbereiding van de vuurwerkverkoop van dit jaar gemaakt hebben op een fatsoenlijke manier dekt.