Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Reactie

Naam E. Meritus
Plaats Hoorn
Datum 16 januari 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Er is een Universele Verklaring Rechten Mens opgesteld waarbij hoofddoel is; mensen zodanig te beschermen, tegen willekeur en gevaar in bestuur van een natie, dat volksopstand niet nodig om genoemde rechten te verwezenlijken.
In 8 punten geeft ondergetekende aan dat het huidige kabinet niet toe vertrouwd kan worden dat zij de mensenrechten van het Nederlandse volk beschermd.
Om de, in de bijlage beschreven 8 punten, waaruit blijkt dat dit kabinet NIET LANGER het volk vertegenwoordigd, zou er in de onderhavige Wet Publieke Gezondheid niet mogen worden opgenomen dat vrijheidsbeperkende maatregelen aan de bevolking op gelegd mogen worden die strijdig zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Een verplicht vaccineren om bepaalde rechten te verkrijgen of behouden, zoals we dat gekend hebben in 2020, 2021 en 2022, moet uit deze wet UITGESLOTEN worden.

Bijlage