Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 13 december 2023

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen bij dit wetsvoorstel?
Ik mis in het hele wetsvoorstel duidelijke termijnen voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Hoelang mag een dergelijke analyse duren? Voordat de Raad tot benoeming overgaat moet een risicoanalyse uitgevoerd zijn. Hoeveel weken mogen hier maximaal voor staan? Daarnaast mag een kandidaat-bestuurder ook duidelijkheid verwachten qua termijnen voor het onderzoek. Hij/Zij moet wellicht een baan opzeggen, maar kan dit niet doen zolang de uitkomsten niet bekend zijn. Daarnaast is het ook voor de kandidaat niet goed qua imago als een onderzoek lang duurt. Men gaat zich dan afvragen of er wellicht iets speelt. Ik maak een vergelijking met de Wet Veiligheidsonderzoeken waarin staat dat er maximaal acht weken over het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek gedaan mag worden tenzij…