Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater

Reactie

Naam Vewin (drs. H Timmer)
Plaats Den Haag
Datum 24 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater?

Deze nationale regeling is opgesteld om een goede uitvoering van een Europese verordening mogelijk te maken. U kunt tot en met 12 juni 2023 op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren, maar dat kan alleen tot wijziging leiden als de verordening daar ruimte voor biedt.
Vanuit Vewin (drinkwaterbedrijven) kunnen we ons vinden in de tekst van de concept uitvoeringsregeling verordening hergebruik stedelijk afvalwater. De risico’s die we zien voor de kwaliteit van het grondwater en de bronnen voor het Nederlandse drinkwater zijn met het genoemde verbod in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden voldoende geborgd.