Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet digitaledienstenverordening

Economie

In het kort

Op 16 november 2022 is de digitaledienstenverordening (Digital Services Act, hierna: DSA) in werking getreden. De DSA harmoniseert de regels die van toepassing zijn op zogenaamde aanbieders van tussenhandeldiensten, waaronder online platforms, online marktplaatsen, sociale mediadiensten en internetaanbieders. De DSA heeft als doel te zorgen voor een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving, waarin de verspreiding van illegale online-inhoud en de maatschappelijke risico’s die de verspreiding van desinformatie of andere inhoud met zich kunnen brengen, worden aangepakt en waarin de grondrechten doeltreffend worden beschermd en innovatie wordt vergemakkelijkt. Daartoe bevat de DSA enerzijds een kader voor de aansprakelijkheid van aanbieders van tussenhandeldiensten voor door hun gebruikers verstrekte informatie en anderzijds een aantal zorgvuldigheidsverplichtingen waar deze aanbieders aan moeten voldoen bij het verlenen van hun diensten.

Dit wetsvoorstel voorziet in bepalingen ter uitvoering van de DSA. Het wetsvoorstel wijst de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan als digitaledienstencoördinator en als toezichthouder op het grootste deel van de verordening. Het wetsvoorstel wijst de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan als andere bevoegde autoriteit, voor het toezicht op twee verboden op het gebruik van profilering bij het tonen van reclames op online-interfaces van online platforms.

Het wetsvoorstel bevat regels over de bevoegdheden voor het toezicht op en de handhaving van de verordening door deze toezichthouders. Verder bevat het wetsvoorstel bepalingen over de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de AP en de ACM en over de samenwerking met de Europese Commissie. Tot slot voorziet het wetsvoorstel in een aantal wijzigingen van andere wetgeving.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie13 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties