Uitvoeringswet kiescolleges BES

Met dit wetsvoorstel wordt per openbaar lichaam (Sint Eustatius, Saba en Bonaire) een kiescollege Eerste Kamer ingesteld. De leden van de kiescolleges hebben de taak om samen met de leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de voorgestelde grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-03-2017
Einddatum consultatie 10-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Nederlandse ingezetenen van de eilanden, politieke groeperingen, het bestuur van de eilanden, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing.

Verwachte effecten van de regeling

Voorgesteld wordt om per openbaar lichaam (per eiland) een kiescollege in te stellen, waarbij het aantal leden gelijk is aan het aantal leden van de eilandsraad van het openbaar lichaam. De Nederlandse ingezetenen van de eilanden kunnen een keer in de vier jaar naar de stembus om de leden van het kiescollege te kiezen. De Nederlandse ingezetenen kunnen zich ook verkiesbaar stellen, mits zij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen. Politieke partijen kunnen zich laten registreren voor de verkiezingen van het kiescollege. Voorgesteld wordt de verkiezing van het kiescollege op hetzelfde moment als de eilandsraadverkiezing te laten plaatsvinden, zodat de kiezer voor twee verkiezingen maar één keer naar de stembus hoeft en de kosten voor het organiseren van de kiescollegeverkiezingen zo beperkt mogelijk blijven.

Doel van de consultatie

- Belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over het wetsvoorstel.
- Het bieden van de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Meer informatie