Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 2023

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voor het examenjaar 2022 zijn de eisen voor het examenjaar 2023 neergelegd waaraan de Wft-examens moeten voldoen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-11-2022
Einddatum consultatie 21-12-2022
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 14703
Onderwerpen Financieel toezicht

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel adviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de daarbij behorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet op het financieel toezicht

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Bron: wetten.overheid.nl

Geselecteerde ontwikkelingen

Bron: cdfd.nl

Niet-geselecteerde ontwikkelingen

Bron: cdfd.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling