Wijziging van de Wet wapens en munitie (verkoop en dragen van messen)

Reactie

Naam dr. ir. J.M. Boter
Plaats Veldhoven
Datum 31 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel? U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
De toename van steekincidenten is betreurenswaardig en het is goed dat daartegen opgetreden wordt. Echter, normaal dragen en gebruiken van messen, zoals bijv. binnen scouting en andere jeugd- en jongerenorganisaties, moet niet leiden onder deze maatregelen.

Jongeren leren op die manier op een verantwoorde manier om te gaan met messen en andere scherpe voorwerpen en ook dat draagt juist bij aan een veiligere samenleving. De beoogde wetgeving dient hiervoor een passende uitzondering te bevatten die in de praktijk werkbaar is en geen al te grote belemmeringen oplegt.