Besluit aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators

Dit ontwerpbesluit strekt tot verbetering, overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie-Van der Meer, van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op grond van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: