(ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM 2016

Ontwerp van het Besluit om vergunningen voor commerciële radio in de AM-band te verlengen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2016
Einddatum consultatie 15-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ingevolge artikel 18, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt met dit ontwerpbesluit kenbaar gemaakt dat de in het besluit genoemde reeds uitgegeven vergunningen voor de commerciële radio in de AM-band verlengbaar zijn. De vergunningen van één middengolfpartij worden niet verlengbaar gemaakt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Commerciële middengolfpartijen

Verwachte effecten van de regeling

De meeste commerciële middengolfpartijen die nu reeds houder zijn van vergunning(en) voor commerciële radio in de AM-band, kunnen hun vergunning(en) nog enkele jaren exploiteren. Daartoe dienen zij, op grond van een nog vast te stellen aanvraagregeling, een aanvraag voor verlenging in te dienen.

De vergunningen van één middengolfpartij worden niet verlengbaar gemaakt en deze partij zal exploitatie van die vergunningen na 1 september 2017 niet voort kunnen zetten. Deze middengolffrequentieruimte komt beschikbaar voor laag vermogen middengolfomroep.

Doel van de consultatie

Het verlengbaarheidsbesluit wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De zienswijze kan op het gehele besluit betrekking hebben.