(ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016

Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2016
Einddatum consultatie 06-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Ondernemen ICT Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ingevolge artikel 18, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt met dit ontwerp besluit kenbaar gemaakt dat de reeds uitgegeven vergunningen voor de landelijke commerciële radio in de FM-band verlengbaar zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landelijke commerciële radio-omroepen

Verwachte effecten van de regeling

De landelijke commerciële radio-omroepen die nu reeds houder zijn van een vergunningen voor landelijke commerciële omroep in de FM-band, kunnen hun vergunning(en) nog enkele jaren exploiteren. Daartoe dienen zij een aanvraag voor een verlenging in te dienen en een nog vast te stellen eenmalig bedrag te voldoen.

Doel van de consultatie

Het verlengbaarheidsbesluit wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp van dit besluit kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De zienswijze kan op het gehele besluit betrekking hebben.