(ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016

Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2016
Einddatum consultatie 02-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ingevolge artikel 18, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt met dit ontwerp besluit kenbaar gemaakt dat de reeds uitgegeven vergunningen voor de niet-landelijke commerciële radio in de FM-band verlengbaar zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Niet-landelijke commerciële radio-omroepen

Verwachte effecten van de regeling

De niet-landelijke commerciële radio-omroepen die nu reeds houder zijn van een vergunningen voor niet-landelijke commerciële omroep in de FM-band, kunnen hun vergunning(en) nog enkele jaren exploiteren. Daartoe dienen zij, op grond van een nog vast te stellen aanvraagregeling, een aanvraag voor een verlenging in te dienen.

Doel van de consultatie

Het verlengbaarheidsbesluit wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp van dit besluit kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De zienswijze kan op het gehele besluit betrekking hebben.