Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart voor samenvoeging fasen I en II verbod varend ontgassen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zaandam
Datum 19 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de wijziging van het besluit en/of de bijbehorende toelichting?
Graag een onderzoek wat het milieu impact is van het dedicated maken van schepen door deze aanpassing. Immers schepen zullen veel meer leegvaart hebben door deze aanpassing. Leegvaart is per definitie slecht voor het milieu