Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening

Deze consultatie betreft de wijziging van de Arbowet met het oog op het versterken van de arbodienstverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-04-2015
Einddatum consultatie 24-05-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze wijziging wordt beoogd de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wetswijziging vormt deel van een bredere aanpak waarbij met vooral stimulerende maatregelen wordt beoogd om de bedrijfsgezondheidszorg en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling is van belang voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen/arbodiensten en andere erkende arbodeskundigen, en de preventiemedewerker werkzaam in het bedrijf.

Verwachte effecten van de regeling

Deze maatregelen zijn genomen om de positie van de bedrijfsarts (zijn onafhankelijkheid), de preventie in het bedrijf en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken.
Zij hebben tot doel om, in samenhang met de stimuleringsmaatregelen
zoals genoemd in het kabinetstandpunt over de Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg, de arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren.

Doel van de consultatie

De discussie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg is naar aanleiding van een adviesaanvraag bij de SER (op interactieve wijze) gevoerd. Nu het kabinet zijn positie heeft bepaald wil het de voorgenomen wettelijke maatregelen beschikbaar maken voor reacties van vooral diegenen die er in de praktijk door geraakt worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele wetsvoorstel is onderwerp van consultatie.

Meer informatie