Verzamelwet beslag- en executierecht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bunnik
Datum 9 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van deze wet?
Situatie
Per 1 april 2021 is het laatste deel van de Wet Herziening beslag- en executierecht in werking getreden. Hiermee kan de deurwaarder administratief beslag leggen op (kentekens van) motorrijtuigen en aanhangwagens. Zodra een motorrijtuig of aanhangwagen is verkocht, kan de deurwaarder een vervangende kentekencard en een tenaamstellingscode aanvragen bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Een en ander vastgelegd in artikel 37 van het Kentekenreglement. Bij de opzet van deze regeling is voorbij gegaan aan de bescherming van de rechten van de eigenaar van een voertuig, zoals geregeld in artikel 36 lid 3 van hetzelfde Kentekenreglement. De deurwaarder heeft hiermee onbedoeld meer rechten gekregen dan de beslagene, wiens belang wordt aangetast.

Achtergrond
Hoewel het kentekenregister niet bedoeld is om het eigendom te registreren, is er een bijzondere regeling voor lease- en financieringsmaatschappijen in de vorm van het verstrekkingsvoorbehoud (VVB). Kentekens van leasevoertuigen worden vaak op naam van lessee gesteld. Met het plaatsen van een VVB is voor RDW duidelijk dat de kentekenhouder niet de eigenaar is en worden vervangende kentekencard en de tenaamstellingscode door RDW naar de eigenaar gestuurd. Een en ander is momenteel geregeld in de Overeenkomst Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen en wordt opgenomen binnen de nieuw geplande Erkenning Voorbehoud en Verplichtingen.

Oplossing
Om te komen tot een oplossing is een aanpassing van artikel 37 noodzakelijk, zodanig dat de uitzondering zoals genoemd in artikel 36 lid 3 ook in deze bijzondere situatie geldt. Dit betekent dat de deurwaarder niet de vervangende kentekencard en de tenaamstellingscode ontvangt indien er sprake is van een VVB. Daarmee wordt ook voorkomen dat de deurwaarder onbedoeld uitvoering geeft aan een ongeoorloofde verkooptransactie van een voertuig. Een stap verder zou zijn als het administratief beslag leggen is geblokkeerd indien er sprake is van een VVB op het betreffende kenteken.

Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting.