Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling voorzieningen WDO

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oss
Datum 22 juni 2022

Vraag1

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze regeling?
Weinig verandering zegt men. Maar de waarheid is ver te zoeken in die opmerking.

De praktijk is nu vele malen eenvoudiger dan de huidige regelingen stellen. Dit zorgt voor hoge kosten en veel regeldruk bij burgers juist op de momenten dat dit het laatste is wat je kan gebruiken.

De verplichting in veel gevallen tot identificatie op beveiligingsniveau "substantieel" of "hoog" brengt de verplichting met zich mee van een elektronisch te benaderen id-bewijs (id-kaart, paspoort, rijbewijs).
Deze elektronisch te benaderen ID's zijn pas per 2018 uitgegeven. De komende 6 jaar zal dit dus leiden tot hogere kosten, zowel door procedures als financieel voor burgers.

Verder wordt het veel moeilijker om zaken voor naasten te regelen die door ouderdom of ziekte niet meer in staat zijn zelf dingen te regelen.

Er bestaat de mogelijkheid tot DigiD-Machtigen, maar zodra dit onverwacht nodig is, is de procedure om dit te regelen niet meer realiseerbaar. Als jongere of iemand op middelbare leeftijd zit je er niet op te wachten om iemand te moeten machtigen in het geval dat.

De veel te ver doorgeslagen AVG verergert dit nog eens extra en kan leiden tot persoonlijke drama's indien iemand niet zelf meer de zaken kan regelen.

Ook bestaat er het gevaar dat er technologische eisen gesteld gaan worden, daar waar lang niet iedereen over bijvoorbeeld een smartphone of computer beschikt (wenst te beschikken).

Hoe zit het met analoge/fysieke mogelijkheden om in alle gevallen de vereiste informatie en/of diensten te bereiken? Is er rekening gehouden met ouderen? Is er rekening gehouden met gehandicapten? Is er rekening gehouden met nood situaties? Deze vragen kan ik bijna met 100% zekerheid met nee beantwoorden. Deze aanpassing moet dus terug naar de tekentafel en werkbaar worden voor jong en oud en in iedere situatie.

Wederom ontbreekt de menselijke maat in dit nieuwe voorstel.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht