Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2013
Einddatum consultatie 21-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel bevat een nieuw bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring. In het wetsvoorstel staat het regime voor vreemdelingenbewaring opgenomen, dus de rechten, plichten en omstandigheden in bewaring. Het voorstel bevat daarnaast regels over de oplegging van bewaring en over minder ingrijpende alternatieven die de overheid kan inzetten in het terugkeerproces.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primair vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven en Nederland dienen te verlaten.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling zal er naar verwachting toe leiden dat vreemdelingenbewaring een meer eigen positie krijgt binnen het vreemdelingenbeleid met meer afstand tot het gevangeniswezen.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele wetsvoorstel worden gereageerd, waarbij enkele specifieke vragen worden gesteld.