Regeling vrijstelling bewindvoerders en curatoren

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een nieuwe vrijstelling van de vergunningplicht en het doorlopend toezicht inzake bemiddelen voor bewindvoerders en curatoren die hun taak verrichten in de uitoefening van beroep of bedrijf

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2016
Einddatum consultatie 28-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft voorziet in een vrijstelling van de vergunningplicht voor bemiddelen voor bewindvoerders als bedoeld in artikel 435, eerste lid, van Boek 1 van het BW en curatoren als bedoeld in artikel 383, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het betreft bewindvoerders van personen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen en curatoren van handelingsonbekwamen. Daarnaast worden deze bewindvoerders en curatoren op grond van deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld van het doorlopend toezicht op de in deel 4 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen voorschriften m.b.t. bemiddelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- bewindvoerders als bedoeld in artikel 435, eerste lid, van Boek 1 van het BW
- curatoren als bedoeld in artikel 383, eerste lid, van Boek 1 van het BW
- aanbieders van financiële producten

Verwachte effecten van de regeling

Voor bewindvoerders en curatoren wordt duidelijk dat zij geen bemiddelaar in de zin van de Wft zijn als zij ten behoeve van cliënten financiële producten afsluiten. Ook de aanbieders die betreffende producten verkopen krijgen hiermee duidelijkheid.

Doel van de consultatie

Verkrijgen van inzichten die niet in de regeling naar voren komen maar wel relevant zijn om vermeld of geregeld te worden

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen