Wijziging Vrijstellingsbesluit Wbp

De consultatie betreft een verruiming van het Vrijstellingsbesluit Wbp.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-07-2009
Einddatum consultatie 31-08-2009
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de regeling worden enige algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wbp gewijzigd. Belangrijkste wijziging betreft het Vrijstellingsbesluit Wbp. Doel van de voorgestelde wijziging van het Vrijstellingsbesluit Wbp is het zoveel mogelijk vrijstellen van eenvoudige verwerkingen van persoonsgegevens van de verplichting om die verwerking aan te melden bij het College bescherming persoonsgegevens.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers.
Midden- en kleinbedrijf.

Verwachte effecten van de regeling

Zoveel mogelijk terugdringen van de administratieve lasten en nalevingskosten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf.

Doel van de consultatie

Met de consultatie worden met name belangstellende burgers en het midden- en kleinbedrijf uitgenodigd een reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen het gehele ontwerp in hun reactie betrekken. Artikel III is het belangrijkste onderdeel.