Vrijstellingsregeling voor basic verzekeraars

De conceptregeling bevat een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft en van enkele andere regelingen, mede ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2015
Einddatum consultatie 31-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling hangt samen met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II. Voor verzekeraars die niet onder de richtlijn vallen (verzekeraars met beperkte risico-omvang) zal met ingang van 1 januari 2016 een aangepast nationaal toezichtregime van toepassing zijn (Solvency II Basic). Kleine natura-uitvaartverzekeraars en kleine schadeverzekeraars zullen op grond van de Vrijstellingsregeling Wft worden vrijgesteld van prudentieel toezicht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Natura-uitvaartverzekeraars en kleine schadeverzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling

Verzekeraars die onder de vrijstellingsregeling vallen, zullen zijn vrijgesteld van prudentieel toezicht en geen DNB-vergunning nodig hebben. Het gedragstoezicht van de AFM blijft wel van toepassing.

Doel van de consultatie

Geeft de voorgestelde aanpassing van de Vrijstellingsregeling Wft of een ander onderdeel van de conceptregeling aanleiding tot het maken van opmerkingen?
Hoe beoordeelt u de hoogte van het bedrag (10.000 euro) dat vrijgestelde verzekeraars ten hoogste mogen dekken per overlijdensgeval respectievelijk per begunstigde per potentieel schadegeval?

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling.

Meer informatie

  • Richtlijn solvabiliteit II (geconsolideerde versie)

  • Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

  • Wet implementatie richtlijn solvabiliteit II