Wet versterking waarborgfunctie Awb

Reactie

Naam Stibbe (Prof. mr. C.N.J. Kortmann)
Plaats Amsterdam
Datum 21 maart 2024

Vraag2

Heeft u opmerkingen bij een of meer onderdelen van dit wetsvoorstel? Wat zou u anders willen zien? Wat ontbreekt er naar uw mening?
Michiel Scheltema heeft in NJB 2024/557 een prachtig en overtuigend essay geschreven met de strekking dat de bezwaartermijn bij financiële beschikkingen (zie art. 4:12 Awb) moet worden verlengd tot minimaal een jaar, en beter nog, vijf jaar. Hij legt uit dat deze verlenging niet alleen noodzakelijk is in het licht van artikel 17 van onze Grondwet (het recht van de burger op toegang tot de rechter) maar ook bestuursorganen, zoals het UWV, en rechters van een aanzienlijke hoeveelheid werk zal verlossen. Werk dat bovendien geen betrekking heeft op de inhoud (welke rechten en plichten heeft de burger?) maar op de procedure (heeft de burger op tijd bezwaar gemaakt of niet?).
Een betoog dat mijns inziens moeilijk te negeren valt bij dit wetsvoorstel.

Bijlage