Eisen aan warmtemeters na ingebruikname

De consultatie heeft betrekking op een voorgestelde wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten in verband met warmtemeters.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2014
Einddatum consultatie 29-08-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is te regelen dat in de toekomst alleen warmtemeters worden gebruikt voor de meting van geleverde warmte aan kleinverbruikers die voldoen aan de eisen uit de richtlijn meetinstrumenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energiebedrijven, woningbouwcorparaties, verenigingen van eigenaren en verbruikers van warmte (huishoudelijk, handels- en licht industrieel gebruik).

Verwachte effecten van de regeling

Kleinverbruikers zullen worden geconfronteerd met de afrekening van warmtekosten die is gebaseerd op meting van geleverde warmte met warmtemeters die moeten voldoen aan vastgestelde eisen.
Bedrijven die warmte leveren zullen warmtemeters moeten gebruiken die voldoen aan vastgestelde eisen. Vastgesteld is dat het voor energiebedrijven die deelnemen aan de zogenoemde
"warmtemeterpool" reeds behoort tot een verantwoorde bedrijfspraktijk om ervoor zorg te dragen dat hun gebruikte warmtemeters voldoende nauwkeurig zijn. Er wordt van uitgegaan dat dit ook geldt voor eigenaren van warmtemeters buiten de warmtemeterpool. Warmtemeters die zijn geïnstalleerd voor het inwerking treden van deze regeling die niet aan alle eisen uit bijlage 1 en bijlage MID-004 uit de metrologierichtlijn voldoen, mogen nog tien jaar worden gebruikt wanneer ze wel aan de gestelde nauwkeurigheidseisen voldoen.

Doel van de consultatie

Doel is te vernemen of de regeling goed aansluit bij de praktijk.
Daarnaast is het doel een reactie te vernemen op de veronderstelling dat het reeds behoort tot een verantwoorde bedrijfspraktijk om zorg te dragen voor voldoende nauwkeurige warmtemeters en deze regeling niet leidt tot nalevingskosten die verder gaan dan de kosten die reeds verbonden zijn aan een verantwoorde bedrijfspraktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen.

Meer informatie