Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet overgang taken kenniscentra

Het wetsvoorstel regelt o.a:
De wettelijke taken en de bekostiging van kenniscentra worden beëindigd.
De minister kan een rechtspersoon aanwijzen en deze belasten met de huidige wettelijke taken van de kenniscentra, waaronder:
Voorstellen doen voor kwalificatiedossiers
De kwaliteit van leerbedrijven in de mbo- /vo-sector beoordelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2014
Einddatum consultatie 25-04-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bevorderen van het efficiënt en doelmatig uitvoeren van de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven bij een veel kleiner beschikbaar budget door ze te beleggen bij één organisatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuur en personeel van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Bestuur en personeel van de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (het is de bedoeling om deze stichting aan te wijzen als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven).

Verwachte effecten van de regeling

De besturen van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en het bestuur van de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) zullen de gevolgen van de overgang van de wettelijke taken van de kenniscentra naar de SBB bij overeenkomst moeten regelen. Onderdeel daarvan is een sociaal plan.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties te informeren over het wetsvoorstel en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele wetsvoorstel worden gereageerd.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht