Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

Reactie

Naam Dhr PJ Hof
Plaats Nieuw-Amsterdam
Datum 2 juli 2024

Vraag1

Geen specifieke vraagstelling. U kunt reageren op alle onderdelen.
Als het inderdaad zo is dat familieleden van budgethouders die informele zorg verlenen nog steeds niet verzekerd worden voor de werknemersverzekeringen en dus zo geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals deze gelden voor andere werknemers, wordt dus de bedoeling van de uitspraak van 30 maart 2023 van de CRvB nog steeds niet volledig uitgevoerd en wordt een groep werknemers die betaald worden door een budgethouder vanuit pgb uitgesloten van wat deze aanpassing van de wet beoogd. Dit lijkt me, naast onrechtvaardig, ook strijdig met gelijkheid. Iedereen heeft recht op voorzieningen in geval van werkloosheid en ziekte, dus ook familieleden van de budgethouder. Wees dus volledig in wat dit wetsvoorstel beoogd te repareren.