Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

Reactie

Naam Enkwest Opleiding & Advies (De heer J.A. Wielink)
Plaats Apeldoorn
Datum 28 juni 2024

Vraag1

Geen specifieke vraagstelling. U kunt reageren op alle onderdelen.
1. Welke arbodienst gaat dit uitvoeren namens SVB? Arboland zit al vol en er is ook een bedrijfsartsentekort.
2. Wat als de budgethouder zich niet houdt aan de aanwijzingen (want hij is zelf hulpbehoevend en de regels rond ziekte etc. zijn niet eenvoudig) en er volgt een loonsanctie om het derde ziektejaar te betalen; wie betaalt dit? Ook SVB? Of de budgethouder als formele werkgever?
3. De regels rond ontslag zijn ook van toepassing, dus ook de transitievergoeding. Stel dat budgethouder en zorgverlener na lange tijd van elkaar af willen; einde arbeidsovereenkomst. Maar ook recht op transitievergoeding. Moet budgethouder dit betalen? Kan budgethouder dit betalen?