Wet op het accountantsberoep

Het ontwerp van een Wet op het accountantsberoep bevat bepalingen over de uitoefening van het accountantsberoep, de beroepsorganisatie van accountants, het accountantsregister, de bescherming van de titel 'accountant' en de opleiding voor accountants.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2010
Einddatum consultatie 06-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsontwerp heeft als doel het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) samen te voegen tot één Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Tezamen met de beroepsorganisaties, worden ook de afzonderlijke registers voor registeraccountants (RA) accountants-administratieconsulenten (AA) samengevoegd tot één accountantsregister. In het verlengde daarvan worden de titels RA en AA op termijn vervangen door de nieuwe titel ‘accountant’. De Wet op het accountantsberoep vervangt de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

De Wet op het accountantsberoep vervangt de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Accountants en andere belanghebbenden in het bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling

1. Naar verwachting levert de fusie tussen de beroepsorganisaties een kostenbesparing op van € 2,8 miljoen per jaar. Deze besparing wordt door een korting op de contributie teruggegeven aan accountants, de leden zijn van de beroepsorganisatie.

2. Door de grotere organisatie waarin ruimte is voor nadere specialisaties zal de beroepsorganisaties een betere dienstverlening aan de accountants kunnen bieden.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Commentaar is mogelijk op alle onderdelen van de regeling.