Wet proactieve dienstverlening SZW

Reactie

Naam Opsterland (Schuldhulpverlening HJ Boven)
Plaats Beetsterzwaag
Datum 10 februari 2024

Vraag1

1. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf mogen onderzoeken of iemand misschien een uitkering of andere ondersteuning kan krijgen?
2. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf contact mogen zoeken met mensen die waarschijnlijk wel een uitkering of ondersteuning kunnen krijgen, maar daar niet om gevraagd hebben?
Op beide positief. In mijn werk als vroegsignaleerder achterstanden kom ik geregeld. (Elke maand wel een / twee inwoners) die geen gebruik maken van alle voorzieningen en daardoor financieel in de problemen komen. Proactief benaderen zal een positief effect hebben op het terug dingen van deze groep. Daarnaast is het vaak ingewikkeld voor veel inwoners om de juiste voorzieningen aan te vragen.