Wet proactieve dienstverlening SZW

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Eersel
Datum 22 maart 2024

Vraag1

1. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf mogen onderzoeken of iemand misschien een uitkering of andere ondersteuning kan krijgen?
2. Wat vindt u ervan dat UWV, de SVB en gemeenten zelf contact mogen zoeken met mensen die waarschijnlijk wel een uitkering of ondersteuning kunnen krijgen, maar daar niet om gevraagd hebben?
Het gaat mij specifiek om Wajongeren met Duurzaam Geen Arbeidsvermogen (DGA) of die deze status alsnog gekregen hebben.
1.wet SUWI art. 73 lid 9 en lid 11
UWV mag geen gegevens zonder toestemming van de uitkeringsgerechtigde doorsturen (noot: naar de gemeente dat tevens reintegratiebedrijf is) en al helemaal niet als het een DGA betreft.
De gemeente gaat dan op de stoel zitten van een Verzekeringsarts, heeft de kennis en de bevoegdheden niet, kan het verschil niet maken tussen Wajong DGA en Wajong met arbeidsvermogen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor de Wajongere DGA! De wet van Murphy, en herstel die schade maar eens, je moet onderhand jurist zijn als DGA.
Vergeet niet dat de gemeente tevens de Participatiewet uitvoert middels Participatiebedrijven.
De DGA valt onder de UWV en de 'niet-DGA' Wajongere valt onder de gemeente.
Je krijgt te maken met onbevoegde mensen die niet voldoende up-to-date-wetskennis hebben, en daarmee al snel een afwimpeldienst verworden omdat ze bang zijn van hun baas omdat ze de zaak niet direct hebben opgelost aan de telefoon (imo).

2. wet SUWI art. 3 en 3f.
De Wajongere DGA mag niet door de UWV naar de gemeente verwezen worden zodat de gemeente bepaalt of de DGA uit het Doelgroepenregister verwijderd mag worden (dat notabene onder het UWV valt!) . De gemeente heeft geen kennis of bevoegdheden van een Verzekeringsarts en of arbeidsdeskundige.
Deze situatie kan voorkomen indien een Wajongere alsnog een DGA (duurzaam geen arbeidsvermogen) wordt maar nog een geldige aflopende SW-indicatie had (dus arbeidsvermogen), waarbij de UWV deze DGA niet had verwijderd uit het Doelgroepenregister.
De UWV verwijst bijv een DGA naar de gemeente (en weigert de nieuwe SUWI wet te volgen ) vanwege een vermelding in het Doelgroepenregister.
Nogmaals: Je krijgt te maken met onbevoegde mensen die niet voldoende up-to-date-wetskennis hebben, en daarmee al snel een afwimpeldienst verworden omdat ze bang zijn van hun baas omdat ze de zaak niet direct hebben opgelost aan de telefoon (imo).

Oplossing: bij ieder gemeentehuis een digitaal scherm waarbij je je keuzes - anoniem- intoetst om te zien waarvoor je in aanmerking WIL komen, en minder geld naar overbodige ambtenaren SGO (imo).